Month: March 2022

ประกาศลงวันที่ 25 มีนาคม 2565 แจ้งเรื่องการเปิดภาคเรียนของนักเรียนใหม่ ปี 2565

ทางโรงเรียนขอแจ้งว่า โรงเรียนจะยังไม่เปิดภาคเรียนสำหรับนักเรียนใหม่ในช่วงเดือนเมษายน 2565 และขอเฝ้าดูสถานการณ์การระบาดของโควิด-19 อีกระยะหนึ่งค่ะ หากสถานการณ์ดีขึ้น มีแนวโน้มว่าจะเปิดให้นักเรียนมาเรียนปรับพื้นฐานในช่วงต้นเดือนพฤษภาคม 2565 แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นต้องดูเหตุการณ์และความเหมาะสมโดยคำนึงถึงความปลอดภัยของนักเรียนเป็นสำคัญอีกครั้งหนึ่ง โปรดติดตามทาง Website ของโรงเรียน ซึ่งน่าจะมีความแน่ชัดราวปลายเดือนเมษายน 2565 ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้ ค่ะ

ประกาศวันที่ 24 มีนาคม 2565 แจ้งกำหนดการฉีดวัคซีนของนักเรียนชั้น อ.2 และ อ.3

กำหนดการฉีดวัคซีนของนักเรียนชั้น อ.2 และ อ.3 ที่แจ้งขอรับวัคซีนผ่านทางโรงเรียน คือ วันจันทร์ ที่ 4 เม.ย. 65 เวลา 09.00 – 10.00 น. รายละเอียดกรุณาสอบถามจากครูประจำชั้น

ประกาศวันที่ 22 มีนาคม 2565 แจ้งกำหนดการฉีดวัคซีนของนักเรียนชั้น ป.1 และ ป.2 (เพิ่มเติม)

กำหนดการฉีดวัคซีนของนักเรียนชั้น ป.1 และ ป.2 ที่แจ้งขอรับวัคซีนผ่านทางโรงเรียน คือ วันจันทร์ ที่ 28 มี.ค. 65 เวลา 09.00 – 10.00 น. รายละเอียดกรุณาสอบถามจากครูประจำชั้น

ประกาศลงวันที่ 22 มีนาคม 2565 แจ้งเรื่องโครงการ “หนูๆ จ๋า เชิญมาโรงเรียน” และแจ้งการมารับเอกสารจบการศึกษา

ประกาศวันที่ 18 มีนาคม 2565 แจ้งกำหนดการฉีดวัคซีนของนักเรียนชั้น ป.2

กำหนดการฉีดวัคซีนของนักเรียนชั้น ป.2 ที่แจ้งขอรับวัคซีนผ่านทางโรงเรียน คือ วันจันทร์ ที่ 28 มี.ค. 65 เวลา 09.00 – 10.00 น. รายละเอียดกรุณาสอบถามจากครูประจำชั้น

ประกาศวันที่ 11 มีนาคม 2565 เรื่อง แจ้งยกเลิกการให้บริการรถโรงเรียน (เพิ่มเติม)

ตามที่ทางโรงเรียนได้ประกาศยกเลิกกิจการรถโรงเรียนนั้น ทางโรงเรียนได้รับทราบว่าส่งผลกระทบต่อผู้ปกครองจำนวนหนึ่ง จึงต้องขออภัยมา ณ ที่นี้ค่ะ แต่ด้วยสถานการณ์วันนี้ขอเรียนว่าเราแบกภาระไม่ไหวจริงๆ ค่ะ