Month: January 2023

ด่วน !! แจ้งเรื่องหมายเลขโทรศัพท์ขัดข้อง

วันนี้ 19 มกราคม 66 โทรศัพท์ทุกสายของโรงเรียนขัดข้องค่ะ ช่วงที่โทรศัพท์เสียสามารถติดต่อทางโรงเรียนได้ที่หมายเลขชั่วคราว 0643542252 ค่ะ และขณะนี้ช่างของ TOT กำลังดำเนินการซ่อมอยู่ที่โรงเรียนค่ะ

ด่วน !! แจ้งเรื่องนักเรียนชั้น ป.1 กินสารกันชื้น

วันที่ 10 มกราคม 66 นักเรียนชั้น ป.1 กินสารกันชื้นที่ติดมาในกระเป๋าใส่ดินสอใบใหม่ของเพื่อนไป 3 เม็ด เพื่อนๆ ช่วยกันเอาออกมาได้ 2 เม็ด และกลืนเข้าไป 1 เม็ด ไม่มีใครบอก

แจ้งเรื่องไม่มีการเรียนการสอนสำหรับนักเรียนชั้น ม.6 ระหว่างวันที่ 12 – 13 มกราคม 66

ตามที่โรงเรียนรักษาดินแดน ศูนย์การกำลังสำรอง ได้กำหนดให้นักศึกษาวิชาทหารโรงเรียนอมาตยกุลเข้ารับการฝึกภาคสนามประจำปีการศึกษา 2565 ณ