Month: August 2023

ประกาศด่วน แจ้งปิดห้องเรียน อนุบาล 2/3

ด้วยวันนี้ 27 สิงหาคม 2566 ทางโรงเรียนมีข้อมูลว่า มีนักเรียนห้องอนุบาล 2/3 ติดเชื้อมือเท้าปาก และ

เรื่องราวและภาพความประทับใจ จาก “Amat Camp ค่ายสร้างคนรุ่นใหม่เพื่อไปสร้างชาติ” ของนักเรียนชั้น ม.3 ก และ ม.3 ข เมื่อวันที่ 10-11 และ 17-18 สิงหาคม 2566