Category: Uncategorized

คำถาม และ คำตอบ เกี่ยวกับการมาโรงเรียนในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ 64

Q: นักเรียนที่มาเรียนที่โรงเรียนต้องดูคลิปด้วยหรือไม่
A: ทางโรงเรียนพยายามอย่างยิ่งที่จะผลิตคลิปที่สอดคล้องกับบทเรียน และนำเสนอวิธีการสอนในแบบของโรงเรียนอมาตยกุล คลิปที่ทำออกมาอาจจะถูกใจผู้ปกครองบ้าง ไม่ถูกใจบ้าง เรายินดีรับฟังและปรับปรุง แต่ต้องยอมรับว่าการทำคลิปเป็นวิธีที่เราเห็นว่าเหมาะสมที่สุดสำหรับช่วงโควิด

แจ้งเรื่องการมารับเอกสารใบงาน สมุด และเสื้อกีฬาสี สำหรับนักเรียนชั้น ป.3 – ม.6 ที่เลือกระบบไม่มาโรงเรียน

ทางโรงเรียนได้จัดเตรียมเอกสาร สมุด และเสื้อกีฬาสี สำหรับนักเรียนชั้น ป.3 – ม.6 ที่เลือกระบบไม่มาโรงเรียนไว้ให้เรียบร้อยแล้วแล้วค่ะ ผู้ปกครองสามารถมารับได้ในวันนี้ และพรุ่งนี้ (4 – 5 กุมภาพันธ์) ตามเวลาที่แจ้ง กรุณาจอดรถที่ลานจอดรถ และเดินมารับที่อาคาร 2 ต้องนำบัตรรับนักเรียนมาด้วย และหากท่านไม่มารับเอกสารด้วยตนเอง กรุณาฝากบัตรรับนักเรียนมากับผู้ที่มารับแทนค่ะ

แจ้งเรื่องการรับมือกับโรค COVID-19 ระลอกใหม่ เรื่อง ขอสอบถามเรื่องการเลือกระบบการเรียนของนักเรียนชั้น ป.3 – ม.6

ตามที่โรงเรียนอมาตยกุลต้องกลับมาเปิดเรียนแบบผสมผสาน จึงขอให้นักเรียนชั้น ป.3 – ม.6 กรุณาตัดสินใจ ว่าจะเลือกเรียนด้วยระบบใด ดังนี้

จับฉลาก สมัครเรียนชั้นอนุบาล 1 พรุ่งนี้ (25 ตุลาคม 2563)

ขอแจ้งข่าว วันพรุ่งนี้ (25 ตุลาคม 2563) ร.ร.อมาตยกุล เปิดให้ผู้ปกครองของนักเรียนที่มีความประสงค์ให้บุตรหลานเข้าเรียนชั้นอนุบาล 1 ปีการศึกษา 2564 มาจับฉลากเวลา 08.00 – 12.00 น.ค่ะ และสามารถยื่นใบสมัครให้กับนักเรียนชั้นอื่นๆ ตั้งแต่ชั้นอนุบาล 2 – ประถมศึกษาปีที่ 3 ได้ค่ะ