Month: January 2022

แจ้งเรื่อง สถานการณ์โควิด-19 ในโรงเรียน

ขอแจ้งสถานการณ์โควิด-19 ในโรงเรียนค่ะ
จากข้อมูลพบว่าขณะนี้มีครอบครัวของนักเรียน และ นักเรียนทยอยติดโควิด-19 ที่ไม่ทราบสายพันธุ์ทุกวัน และมีข้อสังเกตว่ามักจะเป็นกลุ่มนักเรียนชั้นอนุบาล และ ประถม ที่ยังไม่ได้รับวัคซีน

ประกาศแจ้งเพิ่มเติม ลงวันที่ 25 มกราคม 2565

เพื่อให้สามารถยืนยันตัวตนได้ว่า ผู้ที่จะมารับเงินและเอกสารเป็นผู้ปกครองของนักเรียนจริง และไม่มีผู้แอบอ้างมารับเงินแทน ทางโรงเรียนขอให้ดำเนินการดังนี้

ประกาศลงวันที่ 24 มกราคม 2565 แจ้งเรื่องต่างๆ และเรื่องเงินส่วนที่ทางโรงเรียนจะคืนให้กับผู้ปกครอง

ประกาศลงวันที่ 19 มกราคม 2565 แจ้งเรื่องรายชื่อนักเรียนที่ต้องมาทำงานที่โรงเรียน ตามโครงการตามติดชีวิตนักเรียน Online

แจ้งเรื่อง สถานการณ์โควิด-19 ในโรงเรียน

ด้วยขณะนี้มีครอบครัวของนักเรียน ครู และเจ้าหน้าที่จำนวนหนึ่งติดโควิด -19 และอยู่ในข่ายกลุ่มเสี่ยงสูง มีคุณพ่อของคุณครูท่านหนึ่งได้รับเชื้อและมีอาการในขั้นวิกฤต พวกเรามีความกังวลเป็นอย่างยิ่ง และขอส่งกำลังใจไปยังครอบครัวของคุณครูท่านนี้ ให้ทุกคนผ่านวิกฤตไปให้ได้ ทางโรงเรียนขอความร่วมมือนักเรียนชั้นมัธยมที่จะมาเรียนที่โรงเรียน ดังนี้

ประกาศลงวันที่ 14 มกราคม 2565 แจ้งเรื่องการเปิดเรียนวันที่ 17 มกราคม 2565 และเรื่องอื่นๆ

ประกาศลงวันที่ 7 มกราคม 2565 แจ้งเลื่อนกำหนดการกลับมาเรียนที่โรงเรียน และเรื่องอื่นๆ

ประกาศลงวันที่ 6 มกราคม 2565 แจ้งเรื่องการใช้บัตร Rabbit ในการซื้อของในโรงเรียน และโครงการตามติดชีวิตนักเรียน Online

ประกาศลงวันที่ 3 มกราคม 2565 แจ้งเรื่องขอเลื่อนการกลับมาเรียนที่โรงเรียน และเรื่องอื่นๆ