Month: June 2023

แจ้งเรื่องการชำระค่าเทอมส่วนที่ค้างชำระ

แจ้งเรื่องการชำระค่าเทอมส่วนที่ค้างชำระ ตามที่ได้มีการผ่อนผันการชำระค่าเทอม โดย

แจ้งเรื่องใบประเมินนักเรียน และ การชำระค่าเทอมส่วนที่ค้างชำระ

แจ้งเรื่องใบประเมินนักเรียน ตามที่มีกำหนด

โรงเรียนอมาตยกุลขอแสดงความยินดีกับ น้องพลอยเพชร ด้วงเขียว ที่สามารถครองแชมป์ประเภททีม ในการแข่งขันเทนนิสระดับอาเซียน U-12 ได้

ขอแสดงความยินดีกับ น้องพลอยเพชร ด้วงเขียว นักเรียนชั้น ป.6 ค ที่ได้รับการคัดเลือกให้ร่วมการแข่งขันเทนนิสเยาวชน ประเภททีม

โรงเรียนอมาตยกุลขอแสดงความยินดีกับ นางสาววริศรา ชูจิตต์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 สายวิทย์

ขอแสดงความยินดีกับ นางสาววริศรา ชูจิตต์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 สายวิทย์ ที่ได้เข้าร่วมการแข่งขัน SQUASH INDIVIDAUL ที่ประเทศฮ่องกง ในวันที่ 5 – 11 มิถุนายน 2566 และได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ1 สายล่างเพลท 2

โรงเรียนอมาตยกุลขอแสดงความยินดีกับ นางสาวอริชญา ชูจิตต์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6ก

ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวอริชญา ชูจิตต์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6ก ที่ได้เข้าร่วมการแข่งขัน SQUASH INDIVIDAUL ที่ประเทศฮ่องกง ในวันที่ 5 – 11 มิถุนายน 2566 และได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ1 สายล่างเพลท 2

โรงเรียนอมาตยกุลขอแสดงความยินดีกับ นายนักปราชญ์ ผ่องจิตต์

ขอแสดงความยินดีกับ นายนักปราชญ์ ผ่องจิตต์ ในโอกาศสอบผ่านข้อเขียนในการสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหาร ปีการศึกษา 2566 ในวันที่ 17 เมษายน 2566 และผ่านการทดสอบ 2 เหล่า คือ ตำรวจและทหารเรือ น้องเลือกทดสอบสมรรถภาพทหารเรือ ได้ลำดับที่ 51

โรงเรียนอมาตยกุลขอแสดงความยินดีกับ นายพงศ์สวัสดิ์ พันธุ์มงคล

ขอแสดงความยินดีกับ นายพงศ์สวัสดิ์ พันธุ์มงคล ที่เข้าร่วมการแข่งขันสอบคัดเลือกเป็นนักเรียนเตรียมทหาร ปีการศึกษา 2566 ในวันที่ 17 เมษายน 2566 สามารถสอบข้อเขียนและสอบสมรรถภาพได้ในลำดับที่ 50 เหล่าทหารบก

โรงเรียนอมาตยกุลขอแสดงความยินดีกับ เด็กหญิงนันท์ณภัทร ทรัพย์ธนะอุดม

ขอแสดงความยินดีกับ เด็กหญิงนันท์ณภัทร ทรัพย์ธนะอุดม ที่ได้เข้าร่วมการสอบแข่งขันเพื่อเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2566 ของโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาแผนกศิลปภาษาสเปน เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2566 และประกาศผลสอบเมื่อวันที่ 13 เมษายน 2566 ได้คะแนนสูงสุดเป็นลำดับที่ 1

Next Page »