Month: November 2022

แจ้งเรื่องใบเบิกค่าธรรมเนียมการเรียน

ทางโรงเรียนจะเริ่มแจกใบเบิกค่าธรรมเนียมการเรียนของภาคเรียนที่ 2/2565 (ที่ใช้ไปเบิกกับภาครัฐ) ให้กับผู้ปกครองนะคะ โดยจะแจกในวันนี้ 15 พฤศจิกายน 65 หรือ วันจันทร์ที่ 21 พฤศจิกายน 65  นักเรียนที่ค้างชำระค่าเทอม จะไม่ได้รับใบเบิกค่าธรรมเนียมการเรียนของภาคเรียนที่ 2/2565  

แจ้งเรื่องด่วน ปิดห้องเรียนอนุบาล 3/1

ด้วยเมื่อสักครู่ที่ผ่านมา ครูปุ๊ ผู้ช่วยครูชั้นอนุบาล 3/1 มีผลตรวจโควิด-19 เป็นบวก ขอให้นักเรียนในห้อง

แจ้งเรื่องด่วน ปิดห้องเรียนอนุบาล 1/1

ด้วยเมื่อสักครู่ที่ผ่านมา ครูเพชร ครูประจำชั้นอนุบาล 1/1 มีผลตรวจโควิด-19 เป็นบวก ขอให้นักเรียนในห้อง

แจ้งปัญหาเรื่องการมารับนักเรียนชั้นอนุบาล 1 – ป.6 ด้วยระบบใหม่

ขอแจ้งปัญหาที่พบในการมารับนักเรียนชั้นอนุบาล 1 – ป.6 ด้วยระบบใหม่ ในวันที่ 1 – 3 พฤศจิกายน 65 ดังนี้

Next Page »