Month: January 2021

แจ้งข่าวเรื่องการใช้ Platform Google Meet เพื่อให้นักเรียนมัธยมได้พูดคุยกับครูประจำชั้น

ขอแจ้งข่าวค่ะ ว่าตั้งแต่วันพรุ่งนี้ 15 มกราคม 2564 เป็นต้นไป ครูประจำชั้นจะพูคคุยและสื่อสารกับเด็กๆ ในห้องเรียนผ่าน Platform Google meet ในเวลา 08.00 น. ของทุกวัน (จันทร์ ถึง ศุกร์) ค่ะ

แจ้งปิดโรงเรียนถึง 31 มกราคม 2564

ตามที่ทางโรงเรียนได้แจ้งการปิดโรงเรียนตามคำสั่งของภาครัฐพร้อมกับแจ้งให้มารับสมุดและหนังสือไปครั้งหนึ่งแล้ว เพื่อให้เกิดความชัดเจน ขอแจ้งปิดโรงเรียนอมาตยกุลจนถึงวันที่ 31 มกราคม 2564 ตามคำสั่งของกระทรวงศึกษาธิการค่ะ หากมีการเปลี่ยนแปลงใดๆ ทางโรงเรียนจะรีบแจ้งทาง WWW.AMATYAKULSCHOOL.COM ค่ะ

นักเรียนอีก 46 คนยังไม่มารับสมุดและหนังสือค่ะ

รบกวนช่วยกระจายข่าวด้วยนะคะ บางบ้านอาจจะไม่ได้รับข่าวสาร จึงยังไม่มารับสมุดและหนังสือของนักเรียน ผู้ปกครองที่ยังไม่มารับสมุดและหนังสือให้กับบุตรหลานสามารถโทรศัพท์เข้ามาที่โรงเรียน 02-9728890 02-9728894 เพื่อนัดแนะมารับหนังสือในวันนี้ได้อีกวันหนึ่งค่ะ (เสาร์ที่ 9 มกราคม 2564 ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 15.00 น.) นักเรียนจะได้มีสมุดและหนังสือเพื่อใช้เรียน Online ค่ะ ขอบคุณค่ะ