Month: January 2021

แจ้งข่าวเรื่องการใช้ Platform Google Meet เพื่อให้นักเรียนมัธยมได้พูดคุยกับครูประจำชั้น

ขอแจ้งข่าวค่ะ ว่าตั้งแต่วันพรุ่งนี้ 15 มกราคม 2564 เป็นต้นไป ครูประจำชั้นจะพูคคุยและสื่อสารกับเด็กๆ ในห้องเรียนผ่าน Platform Google meet ในเวลา 08.00 น. ของทุกวัน (จันทร์ ถึง ศุกร์) ค่ะ