Month: December 2020

แจ้งเลื่อนสอบภาคทฤษฎี ของ นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 3

ครูคำดี และครูมานพ ฝากแจ้งนักเรียนชั้น ม.6 ว่า ทาง รด. ได้แจ้งเลื่อนสอบภาคทฤษฎี ของนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 3 จากเดิมวันจันทร์ที่ 21 ธันวาคม 2563 ช่วงบ่าย ออกไปโดยไม่มีกำหนด ทางโรงเรียนจึงจะจัดการเรียนการสอนเต็มวันตามปกติในวันจันทร์ที่ 21 ธันวาคม 2563 จึงแจ้งมาเพื่อทราบ

แจ้งเปิดเรียนตามปกติ 21 ธันวาคม 2563

จากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร โรงเรียนอมาตยกุลขอความร่วมมือจากผู้ปกครองค่ะ

ข่าวโรงเรียน ฉบับที่ 183 ธันวาคม 2563

ข่าว ร.ร. ฉบับนี้ มีเรื่องราวและกำหนดการต่างๆ แจ้งให้ทราบค่ะ มีเรื่องปฏิทินภาคเรียนที่ 2/2563 เรื่องวันหยุด วันสอบ เรื่องกิจกรรมทัศนศึกษาและเข้าค่ายที่ไร่อมาต อ.วังน้อย และเรื่องการเรียนพิเศษค่ะ

ขอร้องให้ไม่มารับก่อน 13.45 น. และไม่เอารถมาจอดรอบนถนน

ตามที่ทางโรงเรียนได้แจ้งเรื่องเวลาเลิกเรียนไปทางข่าวโรงเรียนก่อนปิดภาคเรียนแล้วนั้น ขอแจ้งอีกครั้งหนึ่งค่ะ ว่าประตูลานจอดรถ จะเปิดเวลา 12.00 น. – 12.30 น. และจะเปิดอีกครั้งเวลา 13.45 น.

แจ้งวันหยุดภาคเรียนที่ 2/2563

มีผู้ปกครองสอบถามมามากค่ะ จึงขอแจ้งวันหยุดภาคเรียนที่ 2/2563 ดังนี้ค่ะ 10 – 11 ธันวาคม 63 วันรัฐธรรมนูญ และชดเชยวันพ่อ ( 7 ธันวาคม ุ63 มาเรียนปกติ) 31 ธันวาคม 63 – 1 มกราคม 64 วันปีใหม่ 26 กุมภาพันธ์ 64 วันมาฆบูชา