Author: admin1

แจ้งเรื่องที่จอดรถ งานพูดเพลงภาพ วันจันทร์ที่ 25 อังคารที่ 26 กันยายน 66

ด้วยในวันจันทร์ที่ 25 และวันอังคารที่ 26 กันยายน 66 เวลา 15.40 น. จะมีการแสดงของนักเรียน

ประกาศการรับสมัครนักเรียนปีการศึกษา 2567 สำหรับนักเรียนที่มีพี่น้อง และไม่มีพี่น้องเรียนอยู่ที่โรงเรียนอมาตยกุล

ข่าว ร.ร. อมาตยกุล ปีที่ 33 ฉบับที่ 197 แจ้งเรื่องกำหนดการสอบ เปิด – ปิดภาคเรียน และเรื่องอื่นๆ

ขอเชิญรับฟังการบรรยายเรื่องระบบการรับนักเรียนเข้าเรียนต่อในสถาบันอุดมศึกษาTCAS

ระบบการรับนักเรียนเข้าเรียนต่อในสถาบันอุดมศึกษามีความหลากหลายและเปลี่ยนแปลงทุกปี โดยเฉพาะนักเรียนที่จะเข้ามหาวิทยาลัยในปี

ใบประเมินนักเรียน ป.1 – ป.6

ใกล้จบภาคเรียนแล้ว คุณครูจะส่งใบประเมินก่อนสอบ ให้กับผู้ปกครองชั้น ป.1 – ป.6 ทุกคนก่อนวันอังคารที่ 12 กันยายน 2566 ในใบประเมินจะประกอบด้วย

โควิดเริ่มกลับมา และไข้หวัดสายพันธุ์ต่างๆ RSV มือเท้าปาก เริ่มเข้ามาในโรงเรียนแล้ว

ช่วงนี้ มีนักเรียนและครูป่วยจำนวนมากค่ะ  ชั้นอนุบาล นักเรียนป่วยเป็น RSV มือเท้าปาก มีการปิดห้องเรียนบางห้อง ชั้นมัธยม นักเรียนป่วยเป็นไข้หวัดสายพันธุ์ต่างๆ บางห้องนักเรียนหยุดเรียนจำนวนมาก ครู ป่วยเป็น COVID-19 และไข้หวัดสายพันธุ์ต่างๆ จำนวนมาก แต่ละวัน จึงมีครูขาดงานจำนวนมาก ขอให้ข้อมูลเพื่อทราบ

Next Page »