Author: admin1

แจ้งข่าว นักเรียนที่มีผลตรวจ ATK เป็นบวก วันที่ 23 มิถุนายน 65

วันนี้ทางโรงเรียนได้รับแจ้งว่า มีนักเรียนชั้น ม.3ก มีผลตรวจ ATK เป็นบวก จำนวน 1 คน นักเรียนชั้น ม.4ก มีผลตรวจ ATK เป็นบวก จำนวน 1 คน และนักเรียนชั้น ม.4ข มีผลตรวจ ATK เป็นบวก จำนวน 1 คน

แจ้งข่าว นักเรียนที่มีผลตรวจ ATK เป็นบวก วันที่ 22 มิ.ย. 65

วันนี้ทางโรงเรียนได้รับแจ้งว่า มีนักเรียนชั้น ป.3B มีผลตรวจ ATK เป็นบวก จำนวน 1 คน

แจ้งข่าว นักเรียนห้อง ป.4 B มีผลตรวจ ATK เป็นบวก วันที่ 22 มิ.ย. 65

วันนี้ 22 มิถุนายน 65 เวลา10.00 น. มีนักเรียนชั้น ป.4B มีผลตรวจ ATK เป็นบวก จำนวน 1 คน ตรวจพบโดยทางโรงเรียนเพราะนักเรียนมีอาการเป็นไข้ มีความเป็นไปได้ที่อาจจะมีแพร่เชื้อไปยังผู้ใกล้ชิดเนื่องจากนักเรียนนั่งเรียนด้วยกันมาตั้งแต่เวลา 07.30 น. ผู้ปกครองที่มีความเป็นห่วงสามารถมารับนักเรียนกลับบ้านได้ค่ะ

แจ้งข่าว นักเรียนที่มีผลตรวจ ATK เป็นบวก วันที่ 22 มิ.ย. 65

วันนี้ทางโรงเรียนได้รับแจ้งว่า มีนักเรียนชั้น ป.5A มีผลตรวจ ATK เป็นบวก จำนวน 1 คน

แจ้งข่าว นักเรียนที่มีผลตรวจ ATK เป็นบวก วันที่ 21 มิ.ย. 65

วันนี้ทางโรงเรียนได้รับแจ้งว่า มีนักเรียนชั้น ม.1 B มีผลตรวจ ATK เป็นบวก จำนวน 1 คน และนักเรียนชั้น ม.3 A มีผลตรวจ ATK เป็นบวก จำนวน 1 คน

ถึง ผู้ปกครอง และ นักเรียนห้อง ป.6 A และ ม.3 A

วันนี้ 20 มิถุนายน 2565 เวลาประมาณ 10.05 น. ผู้ปกครองของนักเรียนห้อง ป.6 A และ ม.3 A (นักเรียนเป็นพี่น้องกัน) โทรมาแจ้งว่าผลตรวจโควิด-19 ของผู้ปกครองเป็นบวก ทางโรงเรียน

แจ้งข่าว นักเรียนที่มีผลตรวจ ATK เป็นบวก วันที่ 16 มิ.ย. 65

วันนี้ทางโรงเรียนได้รับแจ้งว่า มีนักเรียนชั้น อ.3/1 มีผลตรวจ ATK เป็นบวก จำนวน 1 คน

Next Page » « Previous Page