แจ้งเรื่องต่างๆ เพิ่มเติม

ขอแจ้งเรื่องต่างๆ เพิ่มเติมค่ะ การซื้อของต่างๆ ในโรงเรียน เช่น ขนม นม ไอศครีม น้ำ (ซึ่งจะเริ่มค่อยๆ ทยอยจำหน่ายประมาณสัปดาห์ที่ 1- 2) สมุด ชุดพละ จะเป็นการซื้อด้วยบัตร Rabbit นะคะ ผู้ปกครองสามารถหาซื้อบัตรดังกล่าวได้ที่ Counter จำหน่ายบัตรโดยสาร BTS ทุกสถานี ช่วงเช้า ตั้งแต่วันที่ 13 พฤษภาคม 2565 เป็นต้นไป จะไม่เปิดลานจอดรถ ผู้ปกครองวนรถส่งนักเรียนที่อาคาร 1 ได้ถึงเวลา 07.45 น. หลังจากนั้น สามารถวนรถได้ถึง 8.30 น. แต่ลงจากรถที่อาคาร 1 ไม่ได้ เพราะครูไปสอนแล้ว ไม่มีคนรับนักเรียน จึงต้องวนรถแล้วมาส่งนักเรียนที่อาคาร 2 จุดส่งใกล้ทางม้าลาย ช่วงบ่าย เมื่อโรงเรียนเลิก กรุณาไม่มาจอดรถก่อนเวลา เราวางระบบไว้ให้นักเรียนลงมารอผู้ปกครองที่แจ้งรับทาง Line จึงไม่เป็นการเสียเวลา การมาจอดรถไว้ตั้งแต่ก่อนโรงเรียนเลิก จะทำให้รถเต็มลาน […]

ประกาศลงวันที่ 6 พฤษภาคม 2565 แจ้งเรื่องวิธีการใช้งาน Google Classroom (สำหรับนักเรียนใหม่)

วิธีการใช้งาน Google Classroom

ประกาศลงวันที่ 6 พฤษภาคม 2565 แจ้งเพิ่มเติมเรื่องโครงการ “กิจกรรมเตรียมความพร้อมสำหรับนักเรียน”

อ้างถึงประกาศ เรื่องโครงการ “กิจกรรมเตรียมความพร้อมสำหรับนักเรียน” ต้องขออภัยด้วยที่ทางโรงเรียนยังแจ้งรายละเอียดไม่ละเอียดพอ ในความเป็นจริงแล้ว 2 วันแรกของนักเรียนชั้นอนุบาล 1 ต้องมีผู้ปกครอง 1 ท่าน มาอยู่กับนักเรียนเต็มเวลาค่ะ โดยผู้ปกครองที่จะมาอยู่ร่วมกิจกรรมกับนักเรียนต้องตรวจ ATK และส่งผลตรวจให้กับครูประจำชั้นทาง Google Classroom ก่อนมาโรงเรียน 1 วัน (การตรวจ ATK ตรวจเฉพาะการมาโรงเรียนในวันแรกเท่านั้นค่ะ)

ประกาศลงวันที่ 5 พฤษภาคม 2565 แจ้งเรื่องโครงการ “กิจกรรมเตรียมความพร้อมสำหรับนักเรียน”

แจ้งข้อมูลเตรียมเปิดภาคเรียน 1/2565

ด้วยในวันที่ 6 พฤษภาคม 2565 สมาคมคณะกรรมการประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชน จะจัดประชุมเรื่องแนวทางการเปิดเรียนและการบริหารจัดการศึกษาเอกชน ปี 2565 โดยมีท่านเลขา สช.เป็นวิทยากร ทางโรงเรียนจึงจะรอรับฟังการประชุมดังกล่าวก่อน และจะแจ้งแนวทางการเปิดภาคเรียนปกติให้ทุกท่านทราบต่อไปค่ะ **** ตั้งแต่วันที่ 6 พฤษภาคม 2565  นักเรียนสามารถตรวจสอบข้อมูลห้องเรียน  ห้องเรียนช่วงโควิด  รหัส Classroom  รหัสดูคลิป  และ Line id สำหรับแจ้งรับนักเรียน ได้ทาง Website ของโรงเรียน  ในหัวข้อ “สอบถามห้องเรียนและข้อมูลของนักเรียน”

ประกาศลงวันที่ 30 เมษายน 2565 แจ้งเรื่องการมารับหนังสือเรียน (รอบเก็บตก)

นักเรียนที่ยังไม่มารับหนังสือเรียน ขอให้โทรมานัดว่าจะมารับวันเวลาใด โดยโทรมาที่โรงเรียน วันที่ 9 พ.ค. 65 (เวลา 08.00 – 15.00 น. ) เปลี่ยนจากที่แจ้งไว้ว่าให้โทรมาวันที่ 2 พ.ค. 65

Next Page »