แจ้งเรื่อง มีนักเรียนป่วยด้วยโรคเฮอร์แปงไจน่า

ขอแจ้งข่าวว่าขณะนี้มีนักเรียนห้องอนุบาล 1/1 ป่วยด้วยโรคเฮอร์แปงไจน่าจำนวน 4 คน โดยพบนักเรียนที่

แจ้งเรื่องเงินค่าอุปกรณ์การเรียน ในโครงการเรียนฟรี 15 ปี

ตามที่ภาครัฐจะมอบเงินค่าอุปกรณ์การเรียน ในโครงการเรียนฟรี 15 ปี ให้กับนักเรียนทุกคนโดย

แจ้งเรื่องใบเบิกค่าธรรมเนียมการเรียน

ทางโรงเรียนจะเริ่มแจกใบเบิกค่าธรรมเนียมการเรียนของภาคเรียนที่ 2/2565 (ที่ใช้ไปเบิกกับภาครัฐ) ให้กับผู้ปกครองนะคะ โดยจะแจกในวันนี้ 15 พฤศจิกายน 65 หรือ วันจันทร์ที่ 21 พฤศจิกายน 65  นักเรียนที่ค้างชำระค่าเทอม จะไม่ได้รับใบเบิกค่าธรรมเนียมการเรียนของภาคเรียนที่ 2/2565  

แจ้งเรื่องด่วน ปิดห้องเรียนอนุบาล 3/1

ด้วยเมื่อสักครู่ที่ผ่านมา ครูปุ๊ ผู้ช่วยครูชั้นอนุบาล 3/1 มีผลตรวจโควิด-19 เป็นบวก ขอให้นักเรียนในห้อง

Next Page »