แจ้งข่าวเรื่องการใช้ Platform Google Meet เพื่อให้นักเรียนมัธยมได้พูดคุยกับครูประจำชั้น

ขอแจ้งข่าวค่ะ ว่าตั้งแต่วันพรุ่งนี้ 15 มกราคม 2564 เป็นต้นไป ครูประจำชั้นจะพูคคุยและสื่อสารกับเด็กๆ ในห้องเรียนผ่าน Platform Google meet ในเวลา 08.00 น. ของทุกวัน (จันทร์ ถึง ศุกร์) ค่ะ

แจ้งปิดโรงเรียนถึง 31 มกราคม 2564

ตามที่ทางโรงเรียนได้แจ้งการปิดโรงเรียนตามคำสั่งของภาครัฐพร้อมกับแจ้งให้มารับสมุดและหนังสือไปครั้งหนึ่งแล้ว เพื่อให้เกิดความชัดเจน ขอแจ้งปิดโรงเรียนอมาตยกุลจนถึงวันที่ 31 มกราคม 2564 ตามคำสั่งของกระทรวงศึกษาธิการค่ะ หากมีการเปลี่ยนแปลงใดๆ ทางโรงเรียนจะรีบแจ้งทาง WWW.AMATYAKULSCHOOL.COM ค่ะ

นักเรียนอีก 46 คนยังไม่มารับสมุดและหนังสือค่ะ

รบกวนช่วยกระจายข่าวด้วยนะคะ บางบ้านอาจจะไม่ได้รับข่าวสาร จึงยังไม่มารับสมุดและหนังสือของนักเรียน ผู้ปกครองที่ยังไม่มารับสมุดและหนังสือให้กับบุตรหลานสามารถโทรศัพท์เข้ามาที่โรงเรียน 02-9728890 02-9728894 เพื่อนัดแนะมารับหนังสือในวันนี้ได้อีกวันหนึ่งค่ะ (เสาร์ที่ 9 มกราคม 2564 ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 15.00 น.) นักเรียนจะได้มีสมุดและหนังสือเพื่อใช้เรียน Online ค่ะ ขอบคุณค่ะ

Next Page »