แจ้งเรื่องผึ้งแตกรัง

ทางโรงเรียนขอแจ้งข่าวด่วน วันที่ 28 พฤศจิกายน 2566 ว่าเมื่อวานนี้พบรังผึ้งบนต้นไม้สูงหน้าตึก 7 (อนุบาล 1- 2) 1 รัง และเจ้าหน้าที่ของโรงเรียนได้ดำเนินการกำจัดรังผึ้งไปแล้วตั้งแต่เมื่อวานนี้ โดยหวังว่าจะเหมือนทุกครั้ง คือจะ

แจ้งเรื่องการแจกเอกสารสุขภาพของนักเรียน

ตามที่โรงพยาบาล เอส วาย เอช ได้เข้ามาตรวจสุขภาพนักเรียนโรงเรียนอมาตยกุล ระดับชั้น อ.1 ถึง ป.6 ม.1 และ ม.4 จำนวน 1,167 คน เมื่อเดือนกรกฎาคม 2566 ที่ผ่านมานั้น

แจ้งเรื่องโรงเรียนได้รับสิทธิ์ให้ส่งนักเรียนเข้าสอบรอบโควตาเพื่อเข้าเรียนต่อชั้น ม.1 โรงเรียนมัธยมสาธิตวัดพระศรีมหาธาตุ

แจ้งเรื่องการซื้อสมุด ภาคเรียนที่ 2/2566

ขอแจ้งเรื่องการจำหน่ายสมุดสำหรับนักเรียน ดังนี้ ภาคเรียนนี้โรงเรียนมีสมุดไว้จำหน่ายที่ห้องธุรการ ทุกวัน ระหว่างเวลา

แจ้งเรื่อง รับนักเรียนเพิ่มเติมรอบที่ 2 ปีการศึกษา 2567

โรงเรียนอมาตยกุล จะประกาศผลการรับนักเรียนชั้นอนุบาล 1 – ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567 อีกครั้งในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2566 ผู้ปกครองยังคงสามารถส่งใบสมัครผ่าน Link ด้านล่างนี้

Next Page »