ขอแจ้งเรื่องถึงนักเรียนชั้น อ.1 – ม.6 ที่เลือกระบบไม่มาเรียนที่โรงเรียน

ขอให้มารับ และส่ง เอกสารในวันพฤหัสบดีที่ 25 กุมภาพันธ์ 64 หรือ วันพุธที่ 3 มีนาคม 64 เวลา 08.00 – 17.00 น. ดังนี้ค่ะ

ขอให้ช่วยกันเพิ่มความระมัดระวังโรค Covid-19

จากข้อมูลขณะนี้พบว่า โรค Covid-19 กำลังระบาดในหลายพื้นที่ในจังหวัดปทุมธานี โดยเฉพาะบริเวณตลาดใกล้ๆ รังสิต ซึ่งเมื่อพิจารณากันดีๆ แล้วจะพบว่าพื้นที่ดังกล่าวอยู่ไม่ไกลจากโรงเรียนอมาตยกุล อีกทั้งยังมีนักเรียน ครู และเจ้าหน้าที่จำนวนมากที่มีบ้านพักอยู่ในเขตจังหวัดปทุมธานี

คำถาม และ คำตอบ เกี่ยวกับการมาโรงเรียนในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ 64

Q: นักเรียนที่มาเรียนที่โรงเรียนต้องดูคลิปด้วยหรือไม่
A: ทางโรงเรียนพยายามอย่างยิ่งที่จะผลิตคลิปที่สอดคล้องกับบทเรียน และนำเสนอวิธีการสอนในแบบของโรงเรียนอมาตยกุล คลิปที่ทำออกมาอาจจะถูกใจผู้ปกครองบ้าง ไม่ถูกใจบ้าง เรายินดีรับฟังและปรับปรุง แต่ต้องยอมรับว่าการทำคลิปเป็นวิธีที่เราเห็นว่าเหมาะสมที่สุดสำหรับช่วงโควิด

แจ้งเรื่องการมารับเอกสารใบงาน สมุด และเสื้อกีฬาสี สำหรับนักเรียนชั้น ป.3 – ม.6 ที่เลือกระบบไม่มาโรงเรียน

ทางโรงเรียนได้จัดเตรียมเอกสาร สมุด และเสื้อกีฬาสี สำหรับนักเรียนชั้น ป.3 – ม.6 ที่เลือกระบบไม่มาโรงเรียนไว้ให้เรียบร้อยแล้วแล้วค่ะ ผู้ปกครองสามารถมารับได้ในวันนี้ และพรุ่งนี้ (4 – 5 กุมภาพันธ์) ตามเวลาที่แจ้ง กรุณาจอดรถที่ลานจอดรถ และเดินมารับที่อาคาร 2 ต้องนำบัตรรับนักเรียนมาด้วย และหากท่านไม่มารับเอกสารด้วยตนเอง กรุณาฝากบัตรรับนักเรียนมากับผู้ที่มารับแทนค่ะ

Next Page »