โครงการ “เลี้ยงลูกอย่างไร ให้ฉลาด เก่ง ดี มีความสุข และมีภูมิคุ้มกัน” รุ่นที่ 3

กิจกรรมอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ“เลี้ยงลูกอย่างไร ให้ฉลาด เก่ง ดี มีความสุข และ

แจ้งเรื่องวันงานพูดเพลงภาพ

วันนี้ วันพฤหัสบดี ที่ 22 ก.พ. 2567 เวลา 15.40 น. จะมีงานพูดเพลงภาพของนักเรียนชั้น ป.6 ทั้งระดับ และ วันศุกร์ที่ 23 ก.พ. 2567 เวลา 15.40 น. จะมีงานพูดเพลงภาพของ

ข่าว ร.ร. อมาตยกุล ปีที่ 33 ฉบับที่ 201 แจ้งเรื่อง กำหนดการสอบปลายภาค ประกาศผลการสอบ รับเอกสาร ป.พ.1 และกำหนดการต่างๆ

เปิดทริก!! “อาจารย์ตั๋ง” แนวคิดพลังบวก ที่ทำให้เด็กๆ อยากมาโรงเรียนทุกวัน จากบทสัมภาษณ์ MGR ONLINE

จากจุดเริ่มต้น ด้วยความคิดที่ไม่อยากไปโรงเรียน จนกลายเป็นพื้นที่แห่งความสุขของเด็กโรงเรียนอมาตยกุลมายาวนาน 30 กว่าปี

แจ้งปิดรับสมัครโครงการ “เลี้ยงลูกอย่างไร ให้ฉลาด เก่ง ดี มีความสุข และมีภูมิคุ้มกัน” รุ่นที่ 2

เนื่องจากมีผู้สนใจให้การตอบรับและสมัครมาร่วมโครงการ

โครงการ “เลี้ยงลูกอย่างไร ให้ฉลาด เก่ง ดี มีความสุข และมีภูมิคุ้มกัน” รุ่นที่ 2

กิจกรรมอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ“เลี้ยงลูกอย่างไร ให้ฉลาด เก่ง ดี มีความสุข และ

แจ้งเลื่อนการประกาศผลการรับนักเรียนใหม่ปีการศึกษา 2567 รอบที่ 4 (รอบสุดท้าย)

ตามที่ทางโรงเรียนได้ประกาศว่า จะประกาศผลการรับนักเรียนใหม่ปีการศึกษา 2567 รอบที่ 4 (รอบสุดท้าย) ในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2567 นั้น ทางโรงเรียนขอแจ้งเลื่อนการ

Next Page »