แจ้งเรื่องการรับมือกับโรค COVID-19 ระลอกใหม่เรื่อง ขอสอบถามเรื่องการเลือกระบบการเรียนของนักเรียนชั้น อ1.– ป.2

ตามที่โรงเรียนอมาตยกุลต้องกลับมาเปิดเรียนแบบผสมผสาน และเข้าใจความเป็นห่วงของผู้ปกครองดี จึงขอให้นักเรียนชั้น อ.1 – ป.2 กรุณาตัดสินใจ ว่าจะเลือกเรียนด้วยระบบใด ดังนี้

ขอให้นักเรียนชั้น ป.3 – ม.6 ที่เลือกระบบไม่มาเรียนที่โรงเรียนมารับใบงาน

ทางโรงเรียนกำลังจัดเตรียมใบสั่งงานและใบงานให้กับนักเรียนชั้น ป.3 – ม.6 ที่เลือกระบบไม่มาเรียนที่โรงเรียน โดยจะพร้อมนำส่งในวันพรุ่งนี้ หลังเวลา 15.00 น.

แจ้งเรื่องการรับมือกับโรค COVID-19 ระลอกใหม่ เรื่อง ขอสอบถามเรื่องการเลือกระบบการเรียนของนักเรียนชั้น ป.3 – ม.6

ตามที่โรงเรียนอมาตยกุลต้องกลับมาเปิดเรียนแบบผสมผสาน จึงขอให้นักเรียนชั้น ป.3 – ม.6 กรุณาตัดสินใจ ว่าจะเลือกเรียนด้วยระบบใด ดังนี้

แจ้งข่าวเรื่องการใช้ Platform Google Meet เพื่อให้นักเรียนมัธยมได้พูดคุยกับครูประจำชั้น

ขอแจ้งข่าวค่ะ ว่าตั้งแต่วันพรุ่งนี้ 15 มกราคม 2564 เป็นต้นไป ครูประจำชั้นจะพูคคุยและสื่อสารกับเด็กๆ ในห้องเรียนผ่าน Platform Google meet ในเวลา 08.00 น. ของทุกวัน (จันทร์ ถึง ศุกร์) ค่ะ

แจ้งปิดโรงเรียนถึง 31 มกราคม 2564

ตามที่ทางโรงเรียนได้แจ้งการปิดโรงเรียนตามคำสั่งของภาครัฐพร้อมกับแจ้งให้มารับสมุดและหนังสือไปครั้งหนึ่งแล้ว เพื่อให้เกิดความชัดเจน ขอแจ้งปิดโรงเรียนอมาตยกุลจนถึงวันที่ 31 มกราคม 2564 ตามคำสั่งของกระทรวงศึกษาธิการค่ะ หากมีการเปลี่ยนแปลงใดๆ ทางโรงเรียนจะรีบแจ้งทาง WWW.AMATYAKULSCHOOL.COM ค่ะ

นักเรียนอีก 46 คนยังไม่มารับสมุดและหนังสือค่ะ

รบกวนช่วยกระจายข่าวด้วยนะคะ บางบ้านอาจจะไม่ได้รับข่าวสาร จึงยังไม่มารับสมุดและหนังสือของนักเรียน ผู้ปกครองที่ยังไม่มารับสมุดและหนังสือให้กับบุตรหลานสามารถโทรศัพท์เข้ามาที่โรงเรียน 02-9728890 02-9728894 เพื่อนัดแนะมารับหนังสือในวันนี้ได้อีกวันหนึ่งค่ะ (เสาร์ที่ 9 มกราคม 2564 ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 15.00 น.) นักเรียนจะได้มีสมุดและหนังสือเพื่อใช้เรียน Online ค่ะ ขอบคุณค่ะ

แจ้งเลื่อนสอบภาคทฤษฎี ของ นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 3

ครูคำดี และครูมานพ ฝากแจ้งนักเรียนชั้น ม.6 ว่า ทาง รด. ได้แจ้งเลื่อนสอบภาคทฤษฎี ของนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 3 จากเดิมวันจันทร์ที่ 21 ธันวาคม 2563 ช่วงบ่าย ออกไปโดยไม่มีกำหนด ทางโรงเรียนจึงจะจัดการเรียนการสอนเต็มวันตามปกติในวันจันทร์ที่ 21 ธันวาคม 2563 จึงแจ้งมาเพื่อทราบ

ข่าวโรงเรียน ฉบับที่ 183 ธันวาคม 2563

ข่าว ร.ร. ฉบับนี้ มีเรื่องราวและกำหนดการต่างๆ แจ้งให้ทราบค่ะ มีเรื่องปฏิทินภาคเรียนที่ 2/2563 เรื่องวันหยุด วันสอบ เรื่องกิจกรรมทัศนศึกษาและเข้าค่ายที่ไร่อมาต อ.วังน้อย และเรื่องการเรียนพิเศษค่ะ

Next Page » « Previous Page