ประกาศวันที่ 24 มีนาคม 2565 แจ้งกำหนดการฉีดวัคซีนของนักเรียนชั้น อ.2 และ อ.3

กำหนดการฉีดวัคซีนของนักเรียนชั้น อ.2 และ อ.3 ที่แจ้งขอรับวัคซีนผ่านทางโรงเรียน คือ วันจันทร์ ที่ 4 เม.ย. 65 เวลา 09.00 – 10.00 น. รายละเอียดกรุณาสอบถามจากครูประจำชั้น