Category: ข่าวโรงเรียน

ขอแจ้งเรื่องถึงนักเรียนชั้น อ.1 – ม.6 ที่เลือกระบบไม่มาเรียนที่โรงเรียน

ขอให้มารับ และส่ง เอกสารในวันพฤหัสบดีที่ 25 กุมภาพันธ์ 64 หรือ วันพุธที่ 3 มีนาคม 64 เวลา 08.00 – 17.00 น. ดังนี้ค่ะ

ขอให้ช่วยกันเพิ่มความระมัดระวังโรค Covid-19

จากข้อมูลขณะนี้พบว่า โรค Covid-19 กำลังระบาดในหลายพื้นที่ในจังหวัดปทุมธานี โดยเฉพาะบริเวณตลาดใกล้ๆ รังสิต ซึ่งเมื่อพิจารณากันดีๆ แล้วจะพบว่าพื้นที่ดังกล่าวอยู่ไม่ไกลจากโรงเรียนอมาตยกุล อีกทั้งยังมีนักเรียน ครู และเจ้าหน้าที่จำนวนมากที่มีบ้านพักอยู่ในเขตจังหวัดปทุมธานี

คำถาม และ คำตอบ เกี่ยวกับการมาโรงเรียนในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ 64

Q: นักเรียนที่มาเรียนที่โรงเรียนต้องดูคลิปด้วยหรือไม่
A: ทางโรงเรียนพยายามอย่างยิ่งที่จะผลิตคลิปที่สอดคล้องกับบทเรียน และนำเสนอวิธีการสอนในแบบของโรงเรียนอมาตยกุล คลิปที่ทำออกมาอาจจะถูกใจผู้ปกครองบ้าง ไม่ถูกใจบ้าง เรายินดีรับฟังและปรับปรุง แต่ต้องยอมรับว่าการทำคลิปเป็นวิธีที่เราเห็นว่าเหมาะสมที่สุดสำหรับช่วงโควิด

แจ้งเรื่องการรับมือกับโรค COVID-19 ระลอกใหม่เรื่อง ขอสอบถามเรื่องการเลือกระบบการเรียนของนักเรียนชั้น อ1.– ป.2

ตามที่โรงเรียนอมาตยกุลต้องกลับมาเปิดเรียนแบบผสมผสาน และเข้าใจความเป็นห่วงของผู้ปกครองดี จึงขอให้นักเรียนชั้น อ.1 – ป.2 กรุณาตัดสินใจ ว่าจะเลือกเรียนด้วยระบบใด ดังนี้

ขอให้นักเรียนชั้น ป.3 – ม.6 ที่เลือกระบบไม่มาเรียนที่โรงเรียนมารับใบงาน

ทางโรงเรียนกำลังจัดเตรียมใบสั่งงานและใบงานให้กับนักเรียนชั้น ป.3 – ม.6 ที่เลือกระบบไม่มาเรียนที่โรงเรียน โดยจะพร้อมนำส่งในวันพรุ่งนี้ หลังเวลา 15.00 น.

แจ้งเรื่องการรับมือกับโรค COVID-19 ระลอกใหม่ เรื่อง ขอสอบถามเรื่องการเลือกระบบการเรียนของนักเรียนชั้น ป.3 – ม.6

ตามที่โรงเรียนอมาตยกุลต้องกลับมาเปิดเรียนแบบผสมผสาน จึงขอให้นักเรียนชั้น ป.3 – ม.6 กรุณาตัดสินใจ ว่าจะเลือกเรียนด้วยระบบใด ดังนี้

Next Page »