แจ้งเมนูอาหารภาคเรียนที่ 1/2566 สัปดาห์ที่ 9 (วันที่ 10 – 14 กรกฎาคม 2566)