เรื่องราวและภาพความประทับใจ จาก “Amat Camp ค่ายสร้างคนรุ่นใหม่เพื่อไปสร้างชาติ” ของนักเรียนชั้น ม.3 ก และ ม.3 ข เมื่อวันที่ 10-11 และ 17-18 สิงหาคม 2566