สังคม ป.1

คลิกเลือกห้วข้อ หรือสัปดาห์ ที่นี่เลยค่ะ

สัปดาห์ที่ 7 Week ที่ 7

https://www.amatyakulschool.com/Social-P1C1.mp4

คลิปเพิ่มเติม

การ์ตูน เรื่อง “เด็กดีมีมารยาท”

https://www.youtube.com/watch?v=aMf6rHh9Ulk

สัปดาห์ที่ 8 Week ที่ 8

https://www.amatyakulschool.com/Social-P1C2.mp4

คลิปเพิ่มเติม

คลิปที่ 1 สาธิตการเดินจงกรมในแนวสติปัฏฐาน ๔

https://www.youtube.com/watch?v=jUv5ZY93occ

คลิปที่ 2 บทสวดมนต์ บทบูชาพระรัตนตรัย

https://www.youtube.com/watch?v=Xnc0o1BzJN8

สัปดาห์ที่ 9 – 10 Week ที่ 9 – 10

https://amatyakulschool.com/Social-P1C3.mp4

สัปดาห์ที่ 11 Week ที่ 11

https://amatyakulschool.com/Social-P1C4.mp4

สัปดาห์ที่ 12 – 14 Week ที่ 12 – 14

https://amatyakulschool.com/Social-P1C5.mp4

** โรงเรียนอมาตยกุล ขอขอบคุณเจ้าของ video คลิปทุกคลิปอย่างสูงมา ณ ที่นี้**