ประกาศลงวันที่ 25 มีนาคม 2565 แจ้งเรื่องการเปิดภาคเรียนของนักเรียนใหม่ ปี 2565

ทางโรงเรียนขอแจ้งว่า โรงเรียนจะยังไม่เปิดภาคเรียนสำหรับนักเรียนใหม่ในช่วงเดือนเมษายน 2565 และขอเฝ้าดูสถานการณ์การระบาดของโควิด-19 อีกระยะหนึ่งค่ะ

หากสถานการณ์ดีขึ้น มีแนวโน้มว่าจะเปิดให้นักเรียนมาเรียนปรับพื้นฐานในช่วงต้นเดือนพฤษภาคม 2565 แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นต้องดูเหตุการณ์และความเหมาะสมโดยคำนึงถึงความปลอดภัยของนักเรียนเป็นสำคัญอีกครั้งหนึ่ง

โปรดติดตามทาง Website ของโรงเรียน ซึ่งน่าจะมีความแน่ชัดราวปลายเดือนเมษายน 2565 ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้ ค่ะ