ประกาศลงวันที่ 22 มีนาคม 2565 แจ้งเรื่องโครงการ “หนูๆ จ๋า เชิญมาโรงเรียน” และแจ้งการมารับเอกสารจบการศึกษา