Category: กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ทัศนศึกษา ศูนย์การเรียนรู้ ดูทุ่งบางเขน ป.5 วันที่ 14-15 ตุลาคม 2563

เด็กๆ ชั้น ป.5 ได้ไปทัศนศึกษาที่ศูนย์การเรียนรู้ดูทุ่งบางเขน เด็กๆ ได้ร่วมทำกิจกรรมมากมาย ได้ทั้งความรู้และความสนุกสนาน

ค่าย “สร้างคนรุ่นใหม่เพื่อไปสร้างชาติ” ม.6ก และ ม.6 ศิลป์ วันที่ 23-25 กันยายน 2563

เรียนรู้การใช้ชีวิตร่วมกับเพื่อนๆ ทำโยคะสมาธิ ฝึกคิดด้านบวกและวางเป้าหมายให้กับชีวิตหัดทำอาหารสุขภาพ ทำความสะอาด ร่อนและทำปุ๋ยไส้เดือนและใส่ปุ๋ยให้กับต้นไม้ในไร่อมาต ไร่ผัก-ผลไม้-ผืนนา ของโรงเรียนอมาตยกุล