Month: July 2022

แจ้งข่าว นักเรียนที่มีผลตรวจ ATK เป็นบวก วันที่ 8 กรกฎาคม 2565

วันนี้ทางโรงเรียนได้รับแจ้งว่า มีนักเรียนชั้น ป.1D มีผลตรวจ ATK

ประกาศลงวันที่ 6 กรกฎาคม 2565 เรื่อง การขอเรียน Online ในช่วงที่โรงเรียนเปิดให้มาเรียนที่โรงเรียน

แจ้งข่าว ครูติดโควิด -19 เพิ่ม 1-2 กรกฎาคม 65 ค่ะ

ขอแจ้งเพิ่มค่ะ วันที่ 1 และ 2 กรกฎาคม 65 มีครูติดโควิด-19 เพิ่มจำนวน 3 คน คือ Teacher Sunil ครูบอย และ ครูแอม ค่ะ

« Previous Page