Month: September 2021

การรับวัคซีน Pfizer สำหรับนักเรียนมัธยม

ตามที่ภาครัฐเตรียมจะจัดสรรวัคซีน Pfizer ให้กับเด็กอายุ 12 – 18 ปี หรือนักเรียนระดับมัธยมและให้โรงเรียนสอบถามความสมัครใจและความยินยอมของผู้ปกครองนั้น

แจ้งกำหนดการชำระค่าเทอม ภาคเรียนที่ 2/2564

เนื่องจากมีการระบุวันที่ไม่ตรงกันในเรื่องของช่วงการชำระค่าเทอมภาคเรียนที่ 2/2564 โดยในประกาศของโรงเรียนระบุเป็นช่วงวันที่ 15 กันยายน 2564 – 1 พฤศจิกายน 2564 แต่ในใบแจ้งชำระค่าเทอมภาคเรียนที่ 2/2564 ระบุว่าเป็นช่วงวันที่ 1 – 30 กันยายน 2564 จึงขอแจ้งแก้ไข ให้เป็นไปตามประกาศของโรงเรียน คือระหว่างวันที่ 15 กันยายน 2564 – 1 พฤศจิกายน 2564 และต้องขออภัยในความไม่ชัดเจนมา ณ ที่นี้

เรื่อง เงิน 2,000 บาท จากภาครัฐยังมาไม่ถึงโรงเรียนค่ะ ( 2 กันยายน 2564)

ขอแจ้งว่า โรงเรียนได้จัดเตรียมระบบแจกเงินของภาครัฐจำนวน 2,000 บาท ให้กับผู้ปกครองไว้พร้อมแล้วค่ะ แต่ขณะนี้ (วันที่ 2 กันยายน 2564 เวลา 11.30 น.) เงินยังมาไม่ถึงโรงเรียนค่ะ

« Previous Page