ใบประเมินนักเรียน ป.1 – ป.6

ใกล้จบภาคเรียนแล้ว คุณครูจะส่งใบประเมินก่อนสอบ ให้กับผู้ปกครองชั้น ป.1 – ป.6 ทุกคนก่อนวันอังคารที่ 12 กันยายน 2566 ในใบประเมินจะประกอบด้วย

  1. ผลการประเมินนักเรียนในประเด็นต่างๆ จากสายตาของครู ที่อยู่กับนักเรียนมาตลอดภาคเรียน
  2. รายงานเรื่องคะแนนเก็บ ซึ่งขณะนี้ยังไม่ถึงวันสุดท้ายของภาคเรียน  แต่ครูจะรายงานว่า ณ วันที่รายงาน นักเรียนมีคะแนนเก็บถึงครึ่งหรือไม่ เป็นการรายงานแบบคร่าวๆ ก่อน  เพื่อที่ผู้ปกครองจะได้มีข้อมูล  และสามารถช่วยนักเรียนติดตามงานต่างๆ ระหว่างภาคเรียน

สำหรับนักเรียนชั้น ม.1 – ม.6 นักเรียนจะมีใบ score card ของแต่ละวิชาหลัก ติดอยู่ที่สมุด ผู้ปกครองสามารถติดตามและรับทราบคะแนนเก็บของนักเรียนได้  

คะแนนเก็บ ถือเป็นส่วนสำคัญของการเรียนในแต่ละภาคเรียน  และมีส่วนสำคัญต่อเกรดที่นักเรียนจะได้รับ