โรงเรียนอมายกุลขอแสดงความยินดีกับ นายสิรกราน ประพฤติกร

ขอแสดงความยินดีกับ นายสิรกราน ประพฤติกร ที่ได้เข้าร่วมการสอบแข่งขันเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2566 ของโรงเรียนสามเสนวิทยาลัย เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2566 และประกาศผลวันที่ 30 มีนาคม 2566 สอบได้เป็นลำดับที่ 1