โรงเรียนอมาตยกุล ประกาศเรื่องการเรียนในวันที่ 31 กรกฎาคม 2566 หลังจากที่คณะรัฐมนตรีประกาศให้เป็นวันหยุดราชการ