โรงเรียนอมาตยกุล ประกาศเรื่องการเรียน ในวันที่ 31 กรกฎาคม 2566