โรงเรียนอมาตยกุลประกาศรับสมัครนักเรียนชั้นอนุบาล 2 ปีการศึกษา 2567 เพิ่มจำนวน 7 ที่

โรงเรียนอมาตยกุลประกาศรับนักเรียนชั้นอนุบาล 2 ปีการศึกษา 2567 เพิ่มจำนวน 7 ที่ (เป็นห้องที่เปิดเพิ่ม) ผู้ปกครองที่สนใจสามารถส่งใบสมัครผ่าน Link ด้านล่างนี้ และรอการติดต่อกลับจากทางโรงเรียนค่ะ

https://forms.gle/PjPMkVYVW6N1Wdc97