โรงเรียนอมาตยกุลขอแสดงความยินดีกับ นางสาวนภัทร มั่นเจริญ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 สายวิทย์

ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวนภัทร มั่นเจริญ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 สายวิทย์ ที่ได้เข้าร่วมแข่งขันหมากล้อมของกรมพละศึกษา ในวันศุกร์ ที่ 9 มิถุนายน 2566 ในรุ่นอายุ 18 ปี และได้รับรางวัลชนะเลิศ อันดับที่ 1