โรงเรียนอมาตยกุลขอแสดงความยินดีกับ นายนักปราชญ์ ผ่องจิตต์

ขอแสดงความยินดีกับ นายนักปราชญ์ ผ่องจิตต์ ในโอกาศสอบผ่านข้อเขียนในการสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหาร ปีการศึกษา 2566 ในวันที่ 17 เมษายน 2566 และผ่านการทดสอบ 2 เหล่า คือ ตำรวจและทหารเรือ น้องเลือกทดสอบสมรรถภาพทหารเรือ ได้ลำดับที่ 51