โรงเรียนอมาตยกุลขอแสดงความยินดีกับ นายพงศ์สวัสดิ์ พันธุ์มงคล

ขอแสดงความยินดีกับ นายพงศ์สวัสดิ์ พันธุ์มงคล ที่เข้าร่วมการแข่งขันสอบคัดเลือกเป็นนักเรียนเตรียมทหาร ปีการศึกษา 2566 ในวันที่ 17 เมษายน 2566 สามารถสอบข้อเขียนและสอบสมรรถภาพได้ในลำดับที่ 50 เหล่าทหารบก