โรงเรียนอมาตยกุลขอแสดงความยินดีกับ เด็กหญิงนันท์ณภัทร ทรัพย์ธนะอุดม

ขอแสดงความยินดีกับ เด็กหญิงนันท์ณภัทร ทรัพย์ธนะอุดม ที่ได้เข้าร่วมการสอบแข่งขันเพื่อเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2566 ของโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาแผนกศิลปภาษาสเปน เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2566 และประกาศผลสอบเมื่อวันที่ 13 เมษายน 2566 ได้คะแนนสูงสุดเป็นลำดับที่ 1