โรงเรียนอมาตยกุลขอแสดงความยินดีกับ เด็กชายภูรินท์ วิศวกิจเจริญ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5ข

ขอแสดงความยินดีกับ เด็กชายภูรินท์ วิศวกิจเจริญ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5ข ที่ได้เข้าร่วมแข่งขันหมากล้อมนาถคอมมูนิตี้โกะทัวร์นาเมนต์ ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2566 ณ อาคาร The Rara ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 7 ในรุ่น Friendship สาย 2