โรงเรียนอมาตยกุลขอแสดงความยินดีกับ เด็กหญิงดนิตา รัตนเจียรกุล นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4ก

ขอแสดงความยินดีกับ เด็กหญิงดนิตา รัตนเจียรกุล นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4ก ที่ได้เข้าร่วมการประกวดกิจกรรมวันเชฟสากลประเทศไทย ครั้งที่ 3 โดย Nestle Professional Thailand ในวันที่ 20 ตุลาคม 2564 ในเมนูภูมิคุ้มกันสายรุ้ง และได้รับรางวัลชมเชยอันดับที่ 2 รับทุนการศึกษามูลค่า 1,000 บาท