โรงเรียนอมาตยกุลขอแสดงความยินดีกับ เด็กหญิงณัฏฐณิชา หาญอภิสิทธิ์โชค นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2ข

ขอแสดงความยินดีกับ เด็กหญิงณัฏฐณิชา หาญอภิสิทธิ์โชค นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2ข ที่ได้วาดภาพแม่ชีศันสนีย์  เสถียรสุต และนำภาพที่วาดไปประมูล เพื่อสนับสนุนโครงการบวชพุทธสาวิกาน้อย เจริญรอยตามคำสอนของแม่ชีศันสนีย์ ณ ประเทศอินเดีย