โครงการ “เลี้ยงลูกอย่างไร ให้ฉลาด เก่ง ดี มีความสุข และมีภูมิคุ้มกัน” รุ่นที่ 2

กิจกรรมอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ“เลี้ยงลูกอย่างไร ให้ฉลาด เก่ง ดี มีความสุข และมีภูมิคุ้มกัน” รุ่นที่ 1 เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2567 ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี ผู้ปกครองต่างบอกว่าเป็นกิจกรรมที่มีประโยชน์ ได้รู้จักโรงเรียนและแนวทางของโรงเรียนมากขึ้น อาจารย์เกียรติวรรณ และทีมงานจึงขอเปิดรับสมัครผู้ปกครองเข้าร่วม โครงการ “เลี้ยงลูกอย่างไร ให้ฉลาด เก่ง ดี มีความสุข และมีภูมิคุ้มกัน” รุ่นที่ 2 ในวันอังคารที่ 13 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 09.00 – 11.30 น. รับจำกัดจำนวน 30 คน