ด่วนที่สุด แจ้งปิดห้องเรียน ม.4 ทุกห้อง

ด้วยมีนักเรียน และ ครู ติดโควิด-19 จำนวนมาก แม้จะยังไม่ครบห้องละ 5 คน แต่จากข้อมูล เราทราบว่า เมื่อวันที่ไปสมัครและทดสอบเพื่อเรียน รด นักเรียนหลายคนไปห้างกันต่อ ทานข้าว ดูหนัง และทำกิจกรรมอื่นๆ ร่วมกัน ไม่ได้ปฏิบัติตัวตามข้อตกลง คือไม่ตรงกลับบ้าน จึงมีโอกาสสูงที่จะไปรับเชื้อ และเกิดเป็น cluster

อีกทั้งมีการทยอยมีผลตรวจ ATK เป็นบวกเรื่อยมา และคาดว่าหากตรวจ ATK ครบทุกคน จะมีผลบวกมากขึ้น

ทางโรงเรียนจึงขอประกาศปิดห้องเรียน ม.4 ทุกห้อง ในวันศุกร์ที่ 24 มิถุนายน 65 และวันจันทร์ที่ 27 มิถุนายน 65

ระหว่างที่หยุด ผู้ปกครองต้องเคร่งครัด ไม่อนุญาตให้นักเรียนออกจากบ้านไปรวมกลุ่มกัน และนักเรียนต้องเรียน online ตามตารางสอนทุกคน คุณครูจะเชคชื่อการเข้าเรียน