แจ้งปิดห้องเรียน ม.3B

ด้วยมีนักเรียน ม.3B ติดโควิด-19 ครบ 5 คน ทางโรงเรียนจึงขอประกาศปิดห้องเรียน ม.3B ในวันพฤหัสบดีที่ 30 มิถุนายน 65 และวันศุกร์ที่ 1 กรกฎาคม 65

ระหว่างที่หยุด ผู้ปกครองต้องเคร่งครัด ไม่อนุญาตให้นักเรียนออกจากบ้านไปรวมกลุ่มกัน และนักเรียนต้องเรียน online ตามตารางสอนทุกคน คุณครูจะเชคชื่อการเข้าเรียน