แจ้ง คุณครูติดโควิด-19 อีก 1 ท่านค่ะ

ขอแจ้งเรื่อง วันนี้มีคุณครูของโรงเรียนอมาตยกุล ติดโควิด-19 เพิ่มอีก 1 ท่านค่ะ