แจ้งให้นักเรียนที่จะเดินทางไปทัศนศึกษาทุกคนส่งผลตรวจ ATK ก่อนออกเดินทาง 1 วัน และประกาศปิดห้องเรียนม.4 A

ขอแจ้งว่าช่วงนี้นักเรียนและครูและเจ้าหน้าที่กลับมาติดโควิด-19 กันจำนวนมากอีกรอบแล้วค่ะ มีการระบาดอย่างรวดเร็วในบางห้องเรียน และในกลุ่มครูมัธยม

เพื่อลดความกังวลของทุกฝ่าย จึงขอแจ้งและขอความร่วมมือ ดังนี้

  1. ขอให้นักเรียนที่จะเดินทางไปทัศนศึกษาทุกคนส่งผลตรวจ ATK ก่อนออกเดินทาง 1 วันล่วงหน้า ถ้าผลการตรวจเป็นบวก ต้องงดเดินทาง
  2. ขอประกาศปิดห้องเรียน ม.4A เป็นเวลา 2 วัน คือวันจันทร์ที่ 22 สิงหาคม 2565 และวันอังคารที่ 23 สิงหาคม 2565 เนื่องจากมีนักเรียนมีผลตรวจ ATK เป็นบวกจำนวนถึง 7 คน เป็นที่น่าสังเกตว่าการแพร่กระจายของโควิด-19 ในห้องนี้เป็นไปอย่างรวดเร็ว ช่วงที่ปิดห้องเรียน นักเรียนต้องเรียน online ค่ะ

ขออภัยในความไม่สะดวกค่ะ