แจ้งแก้ไขกำหนดการชำระค่าเทอม 2/2565

ต้องขออภัยในความผิดพลาดค่ะ และขอแก้ไขเป็นดังนี้ค่ะ

  1. ขอให้ผู้ปกครองที่ค้างชำระค่าใช้จ่าย ทั้งค่ารถและค่าเทอม  กรุณาชำระค่าใช้จ่ายที่ท่านค้างไว้ ภายในวันที่ 15 กันยายน 2565 
  2. กรุณาชำระค่าเทอมภาคเรียนที่ 2/2565 โดยครูประจำชั้นจะแจกใบ Bill Payment ให้กับนักเรียนไม่เกินวันจันทร์ที่ 29 สิงหาคม 2565 โดยขอให้ผู้ปกครองชำระค่าเทอมผ่านระบบ Bill Payment ภายในวันที่ 20 ตุลาคม 2565

ขออภัยในความผิดพลาดค่ะ