ประกาศลงวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565 แจ้งสถานการณ์โควิดในโรงเรียนเพิ่มเติมและแจ้งกำหนดการฉีดวัคซีนของนักเรียนชั้น ป.3 และ ป.4

โรงเรียนอมาตยกุลขอแจ้งสถานการณ์โควิดในโรงเรียนเพิ่มเติม โดยมีครูและเจ้าหน้าที่ติดเชื้อเพิ่มเติมและแจ้งกำหนดการฉีดวัคซีนของนักเรียนชั้น ป.3 และ ป.4 ดังนี้ค่ะ

  • คุณครูอาคาร 2 หญิง อายุ 27 ปี ติดเชื้อโควิด
  • คุณครูอาคาร 2 หญิง อายุ 24 ปี ติดเชื้อโควิด
  • ผู้ช่วยครูอนุบาล 1 ท่าน หญิง อายุ 39 ปี ติดเชื้อโควิด
  • รับแจ้งจากผู้ปกครองทุกวัน วันละหลาย case ว่ามีนักเรียนและผู้ปกครองติดโควิด
  • กำหนดการฉีดวัคซีนของนักเรียนชั้น ป.3 ที่แจ้งขอรับวัคซีนผ่านทางโรงเรียนคือวันอังคาร ที่ 8 มี.ค. 65 เวลา 08.30 – 10.00 น. รายละเอียดกรุณาสอบถามจากครูประจำชั้น
  • กำหนดการฉีดวัคซีนของนักเรียนชั้น ป.4 ที่แจ้งขอรับวัคซีนผ่านทางโรงเรียนคือวันพฤหัสบดี ที่ 3 มี.ค. 65 เวลา 08.30 – 10.00 น. รายละเอียดกรุณาสอบถามจากครูประจำชั้น

ขอให้ทุกคนปลอดภัยค่ะ