แจ้งเรื่อง สถานการณ์โควิด-19 ในโรงเรียน

ขอแจ้งสถานการณ์โควิด-19 ในโรงเรียนค่ะ

จากข้อมูลพบว่าขณะนี้มีครอบครัวของนักเรียน และ นักเรียนทยอยติดโควิด-19 ที่ไม่ทราบสายพันธุ์ทุกวัน และมีข้อสังเกตว่ามักจะเป็นกลุ่มนักเรียนชั้นอนุบาล และ ประถม ที่ยังไม่ได้รับวัคซีน

ทางโรงเรียนขอความร่วมมือ ดังนี้

  1. นักเรียน หรือ คนใกล้ชิดติดโควิด-19 ขอให้กักตัวเองอยู่บ้าน และเรียน online และแจ้งคุณครูประจำชั้นทันทีที่ติดเชิ้อ
  2. เพื่อความไม่ประมาท ในวันที่ท่านมารับและส่งเอกสารต่างๆ ที่โรงเรียนในวันศุกร์ที่ 28 และ เสาร์ที่ 29 มกราคม 2565 ขอให้ใช้ความระมัดระวังสูงสุด เพื่อไม่ให้เกิดเป็น cluster ใหม่ค่ะ

โรงเรียนอยากเปิดเป็นปกติเป็นที่สุด แต่การระบาดที่เพิ่มมากขึ้นทำให้เราต้องคิดทบทวนให้มาก หวังว่าจะกลับมาเปิดเรียนได้เร็วๆ นี้ค่ะ