แจ้งเรื่อง รับนักเรียนเพิ่มเติมรอบที่ 4 ปีการศึกษา 2567

โรงเรียนอมาตยกุล จะประกาศผลการรับนักเรียนชั้นอนุบาล 1 – ประถมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567 อีกครั้งในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2567 ผู้ปกครองยังคงสามารถส่งใบสมัครผ่าน Link ด้านล่างนี้

https://forms.gle/PjPMkVYVW6N1Wdc97