แจ้งเรื่อง มีผู้มีผลตรวจโควิดเป็นบวกมากขึ้น

ช่วงเดือนมีนาคม – เมษายน 2566 ทางโรงเรียนไม่ได้รับรายงานเรื่องการติดเชื้อโควิดในกลุ่ม ครู เจ้าหน้าที่ พนักงาน และนักเรียนโรงเรียนอมาตยกุลเลยค่ะ

แต่ในสัปดาห์ที่ผ่านมาจนถึงวันนี้ เราได้รับรายงานว่า มีนักเรียนและคุณครูเริ่มมีผลตรวจโควิดเป็นบวกกันอีกรอบแล้วค่ะ

ไม่ว่ารอบนี้ การระบาดจะไปสู่วงกว้าง หรือจะก่อให้เกิดการเจ็บป่วยที่รุนแรงหรือไม่ ทุกๆ คนคงต้องระวังตัวและป้องกันตัวเองให้ดีที่สุด

ขอรายงานให้ทราบ และขอให้ทุกคนปลอดภัยค่ะ