แจ้งเรื่อง มีนักเรียนป่วยด้วยโรคเฮอร์แปงไจน่า

ขอแจ้งข่าวว่าขณะนี้มีนักเรียนห้องอนุบาล 1/1 ป่วยด้วยโรคเฮอร์แปงไจน่าจำนวน 4 คน โดยพบนักเรียนที่ป่วย 1 คนเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา

และด้วยเหตุที่มีวันหยุด 3 วันแล้ว จึงไม่ปิดชั้นเรียน

ขอให้ผู้ปกครองกรุณาสังเกตอาการของบุตรหลานนะคะ หากนักเรียนมีอาการขอให้หยุดเรียนค่ะ