แจ้งเรื่อง ปิดห้องเรียน ม.1 A เป็นเวลา 3 วัน

ด้วยมีนักเรียนในห้อง ม.1 A ติดโควิด-19 จำนวน 5 คนในเวลาไล่เลี่ยกัน และ มีความเป็นไปได้ว่าเป็นการติดกันภายในห้องเรียน

เพื่อตัดวงจรการแพร่ของโรค จึงขอแจ้งปิดห้องเรียน ม.1 A เป็นเวลา 3 วัน คือวันจันทร์ที่ 20 มิถุนายน 65 ถึงวันพุธที่ 22 มิถุนายน 65 โดยนักเรียนกลับมาเรียนที่โรงเรียนตามปกติในวันพฤหัสที่ 23 มิถุนายน 65

ในช่วงที่ไม่มาเรียนที่โรงเรียน นักเรียนต้องเรียน online ตามตารางสอน โดยนักเรียนต้องติดตามเรื่องตารางการเรียน online จากครูประจำชั้นค่ะ