แจ้งเรื่อง ขอปิดเรียนชั้น ป.1 ถึง 6 วันจันทร์ที่ 27 มิถุนายน 65 เพียงวันเดียวก่อน

หลักคิด และแผนการ

หลังจากคณะครูได้ประชุมกัน ได้ข้อมูลว่าทุกอย่างกำลังเป็นไปด้วยดี นักเรียนส่วนใหญ่เรียนรู้และมีความสุขที่ได้มาโรงเรียน เกรงว่าหากต้องปิดเรียนยาว จะกระทบกับการเรียนของนักเรียน เราจึงจะหาทางปิดเรียนให้น้อยที่สุดแม้จะขาดกำลังพลจำนวนมากก็ตาม

รายละเอียด ดังนี้

  1. ระดับชั้น ป.1 – 5 จะยุบห้อง E ที่เราเพิ่มขึ้นมา และให้นักเรียนห้อง E กลับห้องเดิมตั้งแต่วันจันทร์ที่ 27 มิถุนายน 65 ยกเว้นระดับชั้น ป.6 ที่มีจำนวนนักเรียนมาก จะไม่ยุบห้อง E
  2. จะจัดให้ครู 1 ท่านประจำห้องเรียน ป.1 – 3 ในสัปดาห์หน้า คือไม่มีการหมุนเวียนครู และให้ใช้คลิปช่วยสอน หมายความว่าครู 1 ท่านจะอยู่กับนักเรียนทั้งวัน ไม่มีเวลาพัก และจะกลับมาใช้ระบบเวียนสอนเมื่อมีกำลังพลเพียงพอ
  3. เพื่อดำเนินการจัดห้องเรียนใหม่ และเพื่อเตรียมครูและการเรียนการสอน และเพื่อทำความสะอาดแบบ Big Cleaning อาคารและห้องเรียน จึงขอประกาศปิดห้องเรียนเฉพาะ ป.1 – 6 ในวันจันทร์ที่ 27 มิถุนายน 65 เป็นเวลา 1 วัน และในวันดังกล่าว ไม่มีการเรียน online เนื่องจากสมุดและหนังสือส่วนใหญ่ของนักเรียนชั้นเล็กๆ อยู่ที่โรงเรียนค่ะ
  4. นักเรียนป.1 – 6 กลับมาเรียนในวันอังคารที่ 28 มิถุนายน 65 นักเรียนที่ไม่ป่วย ควรมาเรียนทุกคน เพื่อรับหนังสือและสมุดกลับไปด้วย ทั้งนี้เป็นการวางแผนเผื่อไว้กรณีที่ต้องปิดโรงเรียนแบบฉุกเฉิน นักเรียนจะได้เรียน online ได้ ซึ่งต้องยอมให้กระเป๋าหนัก
  5. หากมีครูติดโควิด-19 เพิ่มอีก ทางโรงเรียนก็จะใช้หลักคิดนี้ค่ะ คือจัดให้ครูอยู่ประจำห้อง และจะพยายามจัดการจนถึงที่สุดค่ะ เมื่อหมดหนทางจริงๆ จึงจะปิดห้องเรียน
  6. ชั้นอนุบาล 1 – 3 มาเรียนตามปกติ
  7. ชั้นมัธยม มาเรียนตามปกติ ยกเว้นห้องที่มีการติดโควิด – 19 จำนวนมาก ซึ่งจะมีการประกาศต่อไป

ขอบคุณสำหรับความเข้าใจจากทุกท่าน ขออภัยในความไม่สะดวกที่เกิดขึ้น ขอบคุณสำหรับกำลังใจ และเราจะทำให้ดีที่สุดค่ะ