แจ้งเรื่องใบเสร็จสำหรับเบิกค่าธรรมเนียมการศึกษา

โรงเรียนได้จัดพิมพ์ใบเสร็จสำหรับเบิกค่าธรรมเนียมการศึกษาภาคเรียนที่ 1/2566 เรียบร้อยแล้ว และขอแจ้งว่าจะแจกให้นักเรียนทุกคนในวันนี้ (24 พฤษภาคม 2566) หรือวันพรุ่งนี้ (25 พฤษภาคม 2566)

หากท่านได้รับใบเสร็จดังกล่าวแล้ว และทำหาย  ท่านต้องไปแจ้งความและนำใบแจ้งความมายื่นขอสำเนาที่โรงเรียน  โรงเรียนจะออกเอกสารฉบับใหม่ให้ แต่เป็นฉบับสำเนา