แจ้งเรื่องใบเบิกค่าธรรมเนียมการเรียน

ทางโรงเรียนจะเริ่มแจกใบเบิกค่าธรรมเนียมการเรียนของภาคเรียนที่ 2/2565 (ที่ใช้ไปเบิกกับภาครัฐ) ให้กับผู้ปกครองนะคะ โดยจะแจกในวันนี้ 15 พฤศจิกายน 65 หรือ วันจันทร์ที่ 21 พฤศจิกายน 65 

นักเรียนที่ค้างชำระค่าเทอม จะไม่ได้รับใบเบิกค่าธรรมเนียมการเรียนของภาคเรียนที่ 2/2565